Naša Priča

Obiteljsko nasljeđe, znanje i iskustvo

Priča o nama, našoj ideji i cilju

SIBO CRO obiteljska je tvrtka u kojoj se znanje i iskustvo prenosi na nove generacije. Specifičnosti obiteljskog okruženja nose svoje izazove, ali ako je cilj zajednički tada je on vertikala koja delegira sve ostalo…

U dvorištu između obiteljskih kuća braća Danijel i Vladislav su 1990. godine organizirali proizvodnju brizgane i puhane plastične ambalaže. Od samih početaka vodila se briga o detaljima i kvaliteti proizvoda. Orijentirali smo se na ambalažu za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju domaće regije.

Zahtjevi za kvalitetom postaju sve rigorozniji te smo među prvima na našem području 2001. godine uveli ISO 9001 Quality management sistem : obučavamo zaposlenike za rad po principu evidencija, kontrola, praćenje proizvodnje, radnih naloga, proizvodne dokumentacije, kontrole gotovog proizvoda. Prerastanjem vlastitih kapaciteta, 2011. godine donijeli smo odluku o gradnji novog proizvodno – skladišnog pogona izvedenog u skladu sa zahtjevima GMP (Good manufacturing practice). U svibnju 2013. tvrtka se preselila u zonu za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Novom Marofu. Tijekom narednih godina slijedile su certifikacije prema normama ISO 9001:2015 , ISO 15378:2017, ISO 13485:2016, Direktivi o medicinskim proizvodima MDD 93/42/EEC te KOSHER certifikacija.

U 2022, nekada Hajduk plastična ambalaža d.o.o., postaje SIBO CRO, dio međunarodne tvrtke SIBO GROUP iz Slovenije. Time se tržište otvorilo na cijeli svijet, a proizvodnja dobila iskustva i znanje više od 50 in-house eksperta.

Uspjeh naše tvrtke izravno je ovisan o zadovoljstvu i povjerenju kupaca prema kvaliteti odvijanja naših procesa, ugovorenim rokovima i primjerenoj cijeni. Zahtijevana kvaliteta kupca naša je minimalna kvaliteta koja nastaje na svakom radnom mjestu, a odgovornost pripada svakom pojedincu u okviru obveza i zahtjeva radnog mjesta te kao produkt timskog rada. Poslujemo u skladu s aktualnim zakonima, pravilnicima i normama koji se odnose na sigurnost zaposlenika, proizvoda i okoliša. Stalna briga o zaposlenicima i njihovoj edukaciji; razvoj novih znanja i sposobnosti, poboljšanje poslovnih procesa i unapređenje tehnologija vode povećanju konkurentnosti i osiguravaju nam da budemo najbolji u poslu kojim se bavimo. Stalna provjera naših dobavljača sukladno zahtjevima ISO normi osigurava nam da imamo garantirano kvalitetne sirovine za naše proizvode.

“Kvaliteta nije čin, kvaliteta je navika.”

— Aristotel

Vođeni ovom mišlju razvijamo svijest o neprekidnom usavršavanju i načinu života u našoj tvrtci. Svaki zaposlenik karika je u lancu postizanja kvalitete. Pouzdati se u ljude koji čine našu organizaciju velika je vrijednost vlasnicima. Efikasnost izvođenja procesa kontinuirano se prati kroz sve faze; ocjenu i odabir dobavljača, ulaznu kontrolu repromaterijala, skladištenje i proizvodnju, do kontrole gotovog proizvoda, isporuke te praćenja nesukladnosti. Osiguranje kvalitete u vlastitom laboratoriju obavlja stalnu provjeru parametara kvalitete u odnosu na definirane zahtjeve, specifikacije, zakonske propise i pravilnike. Ugovorima sa akreditiranim laboratorijima definirana su dodatna ispitivanja u pogledu mikrobiologije i periodičnih umjeravanja mjernih instrumenata. Dosljednom provedbom politike kvalitete i kontinuiranim poboljšavanjem učinkovitosti sustava jačamo tržišnu poziciju na zadovoljstvo kupaca, zaposlenika i vlasnika tvrtke. Radno mjesto nije samo radno mjesto, ono je prostor i vrijeme našeg života koje zahvaljujući angažmanu svakog pojedinca može biti ugodno, izazovno, motivirajuće, zanimljivo – u svim bojama spektra.

Put koji je tvrtka prošla od osnivanja do danas temelj je spoznaje kako iskrena posvećenost poslu, motivacija, bliskost sa zaposlenicima i pošten odnos prema kupcu mogu dovesti do izuzetnih mogućnosti.